Welcome to DPA.in.th

ยินดีต้อนรับสู่ดีพีเอ.in.th  ผู้นำในระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบหอกระจายข่าว ระบบ IP Network Public Address System ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมผ่านเข้าออก ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบสัญญาณกันขโมย อุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร ฯลฯ

จำหน่าย รับปรึกษา รับออกแบบ รับติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย  รับซ่อม ระบบกระจายเสียงตามสาย รับซ่อมระบบกระจายเสียงไร้สาย แก้เสียงลำโพงหวีด หอน แก้เสียงดังไม่เท่ากัน แก้เสียงลำโพงเบา  แก้ปัญหาเสียงก้อง แก้ปัญหาเสียงดังไม่ชัด แก้ปัญหาระยะเดินสายไกล สามารถทำระบบกระจายเสียงตามสายไกลมากกว่า 10กิโลเมตร

cctv_pa_ip_network_800

  • ระบบกระจายเสียงตามสาย Digital Public Address System  ระบบกระจายเสียงตามสายไร้สายไอพี IP Network Public Address ระบบกระจายเสียงไร้สายสำหรับกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุมชน เทศบาล อบต. พัฒนาและผลิตโดยคนไทย เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับการใช้งานมากที่สุด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทั้ง Indoor และOutdoor เช่น
  • สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

  • โรงงานอุตสาหกรรม

  • สถานที่ทำการของทางราชการ เช่นที่ทำการกระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด  อำเภอ สถานีตำรวจเป็นต้น

  • คุก เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานพินิจฯ

  • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  • สถานีขนส่งรถยนต์  สนามบิน ท่าเรือฯ

  • ตลาด ห้างสรรพสินค้าฯ

  • หมู่บ้าน ชุมชน อบต. อบจ. เทศบาลฯ

รับบออกแบบ ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบเสียงตามสาย(ดิจิตอล) สำหรับหน่วยงานราชการ อบจ. อบต. หมู่บ้าน โรงงาน ตึกอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า

สนใจสินค้าและบริการกรุณาสอบถาม 086-317-5577  คุณเต้  จันทร์-ศุกร์ 8.30- 17.30 น

pa-2_1

ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ

ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ (Public address System)

ระบบการกระจายเสียงไปตามสาย คือการส่งสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต้นทาง อาจจะเป็นไมโครโฟน หรือเครื่องเล่นเสียง CD/VCD/DVDMP3 หรือจากเครื่องรับวิทยุ หรือแหล่งอื่นๆ แล้วส่งไปที่เครื่องขยายเสียงเพื่อทำการขยายให้ได้กำลังสูงๆ เพื่อจะได้ส่งไปตามสายในระยะทางที่ไกลๆ โดย ที่ปลายทางจะมีลำโพงต่ออยู่

ระบบเสียงตามสาย อาจถูกเรียกได้หลายแบบเช่น ระบบเสียงตามสาย เสียงตามสาย ระบบประกาศ ระบบกรจายเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความหมายในทางเดียวกัน  อาจจะมีวัตถุประสงค์และรูบแบบการใช้งานที่แตกต่างกันบ้าง ไม่สำคัญ แต่พื้นฐานหลักการจะมีองค์ประกอบเหมือนที่เขียนมาในตอนต้น

การใช้งานระบบเสียงตามสายนิยมใช้ในระยะที่ไม่ไกลมาก โดยปกติจะใช้ภายในอาคาร ระหว่างอาคาร หรือในพื้นที่หน่วยงาน โดยเฉลี่ยจะไม่เกิน 2 กิโลเมตรเนื่องจาก ยิ่งระยะทางไกลจะทำให้เกิดความต้านทานในสาย และทำให้สัญญาณเสียงลดคุณภาหรือดังค่อยลง

ข้อดีของระบบเสียงตามสายแบบนี้คือ ง่าย สะดวกในการติดตั้งและดูแล คุณภาพเสียงระดับประกาศใช้ได้ แต่ไม่นิยมใช้กับระยะทางไกลถึงแม้สามารถส่งได้หลายกิโลก็ตาม ดังนั้นการเลือกใช้งานจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนออกแบบและติดตั้ง เพราะถ้าติดตั้งไปแล้วอาจเจอปัญหาหลายๆอย่างได้

ตัวอย่างการออกแบบ (งบประมาณเริ่มต้น 50,000. ขึ้นไป ไม่เกิน 150,000.-)

ตัวอย่างระบบกระจายเสียงสำหรับ ชุมชน/ หมู่บ้าน/ หน่วยงาน/ โรงงาน ที่ต้องการติดตั้งระบบเสียงตามสายจำนวนจุดลำโพงไม่เกิน 15 ตัวและระยะสายไม่เกิน 2 กิโลเมตร อุปกรณ์ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งาน

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ระบบกระจายเสียงตามสายสำหรับ ชุมชน/หมู่บ้าน/โรงงาน) พร้อมติดตั้ง( ลำโพง Horn ไม่เกิน 15 ตัว) ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 เครื่องขยายเสียงขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์(ขึ้นอยู่กับจำนวนลำโพงที่ใช้) 1
2 เครื่องตั้งเวลาเปิด/ปิดอัตโนมัติ สำหรับเปิดข่าว หรือเปิดเพลงเคารพธงชาติเช้า-เย็น หรือตั้งเวลาเข้างาน/เลิกงาน(อุปกรณ์เสริมไม่จำเป็นต้องใช้) 1
3 เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล AM/FM(อุปกรณ์เสริมไม่จำเป็นต้องใช้) 1
4 เครื่องเล่น DVD/CD/MP3(อุปกรณ์เสริมไม่จำเป็นต้องใช้) 1
5 ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งโต๊ะ 1
6 ชุดลำโพงมอนิเตอร์ขนาดเล็ก หรือหูฟัง(อุปกรณ์เสริมไม่จำเป็นต้องใช้) 1
7 ลําโพงฮอร์นปากกลมขนาด 12-15 นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า 15-60W 15
8 ชุดควบคุมระดับเสียงและป้องกันลำโพงขาด(อุปกรณ์เสริมไม่จำเป็นต้องใช้) 15
9 สายนำสัญญาณเสียงขนาด 2 X 0.9 Sq mm.(ไม่เกิน 2กิโลเมตร) 2000
10 อุปกรณ์ประกอบร่วมอื่นๆสำหรับใช้ในการติดตั้ง 1
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ; ราคาที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างสำหรับแนวทางในการกำหนด หรือทราบงบประมาณในเบื้องต้นเท่านั้น ปกติโครงการเสียงตามสายสำหรับชุมชน หมู่บ้านจะอยู่ประมาณตั้งแต่ 50,000 – 200,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระยะทางและจำนวนลำโพงเป็นหลัก

ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับการเลือกใช้อุปกรณ์ และรายละเอียดของงาน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ 086-317-5577

(เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ กรุณาเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเช่น จำนวนลำโพง จุดที่จะติดตั้งลำโพง พื้นที่ ระยะ งบประมาณ เป็นต้น เพื่อง่ายในการ ออกแบบ คำนวณ ขนาดของเครื่องขยายเสียง และราคา )

Go to Top